Αρχική

Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης

Καλώς ήρθατε

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Unicert Studies, μέλος του Ομίλου Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης D Group, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις τις σύγχρονης εποχής για ασφαλή και ουσιαστική εκπαίδευση, έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης www.digitalstudies.gr.

H πλατφόρμα τηλεκατάρτισης www.digitalstudies.gr μπορεί να υποστηρίξει την υλοποίηση όλων των επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων που πραγματοποιεί το ΚΔΒΜ2 Unicert Studies όπως: Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Κατάρτιση Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY) κ.α.

H πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί την εύκολη και αποτελεσματική παρουσίαση των μαθημάτων, να ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό και πρωτίστως να είναι φιλική απέναντι στους χρήστες.

Αν είστε εγγεγραμμένος σε κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο ή πρόγραμμα μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης χρησιμοποιώντας το username και το password που σας έχει αποσταλεί.